x
_Trouwringen | Juwelier Geerling te Bussum

Trouwringen

Verlovingsring

De verlovingsring wordt bij Nederlandse rooms-katholieken aan de ringvinger van de rechterhand gedragen, bij Nederlandse protestanten aan de linkerhand.In Noord-Amerika dragen verloofden hun ring meestal aan de linker ringvinger. Volgens het volksgeloof moet men de verlovingsring altijd aan de derde vinger van de linkerhand dragen en als deze de eerste keer wordt omgeschoven moet de ring drie maal worden rondgedraaid terwijl men tot tien telt.

Trouwring

De trouwring wordt gedragen als teken voor trouw en het geloof dat de relatie voor eeuwig zal zijn. Het feit dat een ring geen begin en einde heeft, zal hiertoe hebben bijgedragen. Het is wereldwijd gebruikelijk de trouwring om de ringvinger van de linkerhand te dragen, echter mensen die protestants of orthodox zijn dragen de trouwring aan de ringvinger van de rechterhand.Een gebruik van weduwen en weduwnaren is om de ring van de overleden echtgeno(o)t(e) achter de eigen trouwring te dragen. De ringvinger stond volgens het volksgeloof in verbinding met het hart en was dus de meest geschikte vinger om een trouwring aan te dragen.

TROUWRINGEN VAN NIESSING

In Nederland

Het uitwisselen van de ringen is al eeuwen een vast deel van de huwelijksplechtigheid. In de katholieke Kerk is dit zelfs een verplicht onderdeel van de huwelijksinzegening. De ring werd om de ringvinger van de linkerhand gedragen. Na de reformatie werden de trouwringen als ongepaste ijdelheid gezien onder invloed van het calvinisme. Terwijl de katholieken door bleven gaan met het inzegenen van trouwringen, hadden de protestanten de trouwring afgezworen. Pas in de negentiende eeuw voerden de protestanten het gebruik van de trouwring pas in, toen zij zich bewust werden van de symbolische betekenis van de ring. Maar helemaal meegaan met de katholieke gewoontes wilden ze niet. Om zich af te zetten tegen de ‘linksdragende’ katholieken, kozen de protestanten voor de rechtervinger. Hierdoor kan men in Nederland vaak zien of iemand (van huis uit) katholiek of protestants is. De niet- of andersgelovigen dragen de ring nu vaak, naar Amerikaans gebruik, aan de linkerhand.

Voor trouwringen heeft u bij ons de keus uit o.a. By Georgio (voorheen Flamingo), R&C, Niessing, Vincent van Hees en Lapponia, wij helpen uw graag verder om de mooiste dag van uw leven compleet te maken!

Tegenwoordig wordt ook weleens de keuze gemaakt door de man een mooi horloge in plaats van een trouwring aan te schaffen.

Kom vrijblijvend bij ons langs en neemt u plaats in onze speciale “trouwkamer” waar u op uw gemak en in alle rust onze collectie kunt aanschouwen.

Voor zeer mooie foto’s en een speciale bruidsreportage bevelen wij fotograaf Fred Jansen aan! 

FOTOGRAAF FRED JANSEN